Hry, Noční můra

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : 6–15 osob, 16–30 osob
Čas : 30–45 min

Preventivní aktivita především pro žákovský parlament, která může navrhnout i řešení některých problematických situací.

Cíle a témata:

  • Žáci se zamyslí nad problematickými situacemi, které by mohly při práci parlamentu nastat, a pojmenují jejich konstruktivní řešení.

Průběh:

  1. Utvořte skupiny pro třech až čtyřech lidech.
  2. Každá skupina si vylosuje jednu kartičku s problematickou situací (viz níže).
  3. Po uplynutí časového limitu (cca 10 minut) každá skupina ostatním představí řešení, na kterém se shodla.
  4. Následuje diskuze nad daným řešením, ostatní žáci navrhují další možnosti. Po jejich vyčerpání představí svůj problém a řešení další skupina.
  5. Některá řešení se mohou stát nástrojem, jak předejít tomu, aby daná situace vůbec vznikla.
Prostředí : kdekoliv
Poznámky : Aktivitu je možné také sehrát jako divadlo. Žáci danou problematickou situaci i s nalezeným řešením sehrají jako scénku. Vhodné i pro pedagogický sbor k diskuzi nad situacemi, kterých se učitelé v souvislosti se školním parlamentem mohou obávat. 
Nástroje : kartičky s popisem problematických situací