Hry, Názorová přímka

Cílová skupina : žáci 2. stupně
Počet osob : 6–15 osob, 16–30 osob
Čas : 15–30 min

Efektivní a přitom jednoduchá aktivita, která vám pomůže rozvinout diskuzi na náročné téma a dá prostor žákům, kteří své stanovisko obtížně formulují slovy.

Cíle a témata: 

Zaujmout postoj k dané otázce a vysvětlit své stanovisko.

Průběh: 

 1. Vysvětlete účastníkům metodu názorové přímky: na podlaze třídy je pomyslná linka (nebo reálná linka vytvořená z provazu). Jeden konec představuje „úplné ANO“, druhý „úplné NE“. Mezi těmito extrémy je škála.
 2. Položte otázku (či výrok), kterými se chcete zabývat. Například:

  Žákovský parlament pomáhá zlepšovat naši školu.
  Na naší škole se dá zlepšit ještě mnoho věcí.
  Volby jsou jedinou možností, jak zvolit zástupce parlamentu.
  Chtěl/a bych být členem parlamentu.

 3. Můžete však začít s tématy, která jsou žákům bližší, například:

  Mám rád/a řízek s bramborovým salátem.
  Po škole nejraději hraju počítačové hry.

 4. Žáci se rozestaví na názorovou přímku podle toho, do jaké míry se s výrokem ztotožňují. (Chci být členem parlamentu, spíš nechci, rozhodně nechci).
 5. Když si všichni na přímce najdou své místo, stáváte se moderátorem, berete do ruky pomyslný mikrofon a ptáte se postupně několika osob: „Proč stojíš zrovna na tomto místě?“ Když někdo říká svůj názor, nikdo by mu do toho neměl zasahovat ani ho hodnotit.
 6. Když žák zdůvodní své postavení na čáře, mohou ostatní zvážit, zda je jeho argumenty nepřesvědčily ke změně místa. Pokud ano, posunou se na místo na čáře, které jim nyní vyhovuje více.

 

Prostředí : kdekoliv
Poznámky : Metodu můžeme použít téměř pro jakékoliv téma. Důležité je, aby žáci pochopili princip názorové přímky a respektovali odlišné názory druhých.
Nástroje : žádné, případně provaz na názorovou přímku