Hry, Napiš a zahoď

Cílová skupina : žáci 1. stupně
Počet osob : 2–5 osoby, 6–15 osob, 16–30 osob
Čas : 15–30 min

Aktivita vhodná pr seznámení děti v novém kolektivu nebo jako úvodní aktivita do třídnické hodiny či na zasedání parlamentu.

Cíle a témata: 

  • Seznámit se s názory spolužáků, diskutovat a hledat možná řešení.
  • Vyjádřit vlastní názor.

Průběh: 

  1. Na tabuli napište problém či téma, které chcete řešit, aby bylo stále na očích. Ověřte, že všichni danému tématu či problému rozumí.
  2. Rozdejte papíry, na které každý napíše stručnou odpověď, nápad, otázku apod. Poté děti papír zmačkají či složí a hodí dopředu před tabuli.
  3. Žáci přicházejí po jednom k tabuli, vyberou si nějaký papírek, rozbalí ho, zřetelně přečtou, co je na něm napsáno a vyjádří se k tomu (zda se jim to líbí nebo ne, co by šlo nebo nešlo, jak by návrh vylepšili…).
  4. Zapisujete všechny odpovědi a nápady – co zaznělo, i co se opakovalo. Můžete jednotlivé papírky rovnou třídit do různých kategorií – nápady, problémy, otázky…
Prostředí : vevnitř
Poznámky : Aktivitu můžete snadno obměnit. Např. při seznamování členů každý o sobě napíše tři indicie a papír zahodí. Žák u tabule dle indicií hádá, kdo je autorem.
Nástroje : papíry, flip nebo tabule