Hry, Nápady ze tříd

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : 16–30 osob
Čas : 15–30 min

Získáváme nápady ze tříd, ale nemůžeme se zabývat úplně všemi.

Cíle a témata: 

Zajistit, aby do parlamentu chodily jen nápady, které mají hlavu a patu. Když totiž žáci pochopí, že žákovský parlament je ve škole pro ně a mohou do něj přicházet s nápady, co by si ve škole přáli zlepšit, začnou chodit i s nápady, které z různých důvodů nejsou realizovatelné nebo užitečné. Pomozte proto žákům ve třídách porozumět, jak vypadá dobrý nápad a čím se naopak parlament zabývat nemůže. Aktivita vhodná do třídnických hodin.

Průběh: 

  1. Zkuste si cvičně vyplnit kolonky i kontrolní seznam, který naleznete v přiloženém souboru, pro některé z těchto nápadů: bazén na školním dvoře se skluzavkou z prvního patra, čerstvé ovoce ve školním bufetu, delší přestávky na oběd, barevný den, vánoční jarmark, atd.
  2. Pokud si na všechny otázky odpovíte kladně, můžete se do toho pustit. Pokud ne, je třeba vyhledat někoho na pomoc a přemýšlet, jak se lépe připravit.
Prostředí : kdekoliv
Poznámky : Za aktivitu děkujeme organizaci Involver.
Nástroje : připravené formuláře do každé třídy
Ke stažení : Nápady ze tříd