Hry, Na sousedy

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : 16–30 osob
Čas : 5–15 min

Hbitý pohyb a opalování jmen spolužáků.

Cíle a témata:

Seznámit se se jmény spolužáků, učit se je oslovovat jménem (ne příjmením, ani přezdívkou).

Průběh:

  1. Rozmístěte židle do kruhu, židlí bude o jednu méně, než účastníků.
  2. Jeden žák stojí uprostřed kruhu a vyzve některého sedícího, aby si vyměnil sousedy pomocí otázky: „Koho bys chtěl mít za sousedy?
  3. Dotázaný hráč vysloví jména dvou osob, které si s jeho původními sousedy musí rychle vyměnit místa.
  4. Hráč stojící v kruhu se snaží posadit na jednu z uvolněných židlí.
  5. Na koho nezbude židle, stává se vyvolávačem.
  6. Hrajte tak dlouho, dokud má hra „šťávu“.
  7. Pokud jméno některého žáka ve hře nezaznělo, měli byste ho zmínit alespoň na závěr.
Prostředí : vevnitř
Poznámky : Aktivita je vhodná při seznamování členů parlamentu na počátku nového roku nebo při příchodu nových členů, například po doplňkových volbách.
Nástroje : židle