Hry, Na řečníka

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : libovolná skupina
Čas : 15–30 min

Aktivita na procvičování pohotovosti a improvizace na dané téma. Vhodná na třídnické hodiny či do výuky, ve které se probírá téma komunikace.

Cíle a témata: 

Procvičit si pohotovost a slovní improvizaci na dané téma.

Průběh: 

  1. Na papírky napište libovolná témata, na která budou žáci improvizovat. Papírků s tématy vytvořte větší počet než kolik je žáků.
  2. Nechte děti, ať si vylosují téma a dejte jim čas na přípravu. Jejich úkolem je minutu mluvit na dané téma, neopakovat se a říkat smysluplné věci.
  3. Např. Téma „růže“ – co to je, kde roste, jaké má barvy, na co se používá, co znamenají její barvy, kolik stojí v květinářství apod.
  4. Vyhodnoťte, jak soutěžící své téma zvládl, jestli dodržel časový limit, zda se neopakoval. Podle toho mu udělíte body. Bodovat může celá třída nebo pouze zvolená porota.

 

 

Prostředí : kdekoliv
Poznámky : Doporučujeme předem seznámit děti s tím, za co budou jednotlivé body získávat a případně tato kritéria napsat a vyvěsit.
Nástroje : Papírky s tématy, případně velký papír s pravidly.