Hry, Multikulturní bingo

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : 6–15 osob, 16–30 osob
Čas : 15–30 min

V jednodušším pojetí příjemná „rozehřívačka“, v poctivějším pěkná evokační hra k rozvinutí multikulturních témat.

Cíle a témata:

  • Lépe se vzájemně poznat.
  • Zjistit, co máme s ostatním společného.
  • Uvolnit se.

Průběh:

  1. Rozdejte každému žákovi papír s připraveným Bingem.
  2. Ve hře jde o to co nejrychleji zaplnit všechna políčka jmény. Hráči tak musí oslovovat své spolužáky a ptát se jich, zda odpovídají profilu dané otázky. Pokud ano, mohou si jméno člověka zapsat do políčka a hledat dál.
  3. Kdo má první vyplněná jména ve všech políčkách, zakřičí „Bingo!“ a stává se vítězem. Tím hra buď končí nebo ještě chvíli pokračuje, aby i ostatní měli šanci si celé Bingo vyplnit.
  4. Následuje společná diskuze nad tím, co bylo těžké, co koho překvapilo, co má kdo s kým společného apod.
Prostředí : kdekoliv
Poznámky : Možné rozvinutí reflexe: po ukončení hry si všichni společně sednou do kruhu a koordinátor se ptá vítěze, kdo se mu podepsal do jednotlivých kolonek a s podepsanými „kontroluje“, zda je to pravda (ve skutečnosti jde o to představit ostatním, co vítěz o ostatních členech skupiny zjistil). Poté je možné pokračovat buď tak, že každý (např. postupně od těch, kteří zaplnili nejvíce kolonek) představuje své výsledky a kontroluje s ostatními jejich pravdivost anebo se bez ohledu na podpisy ptáme na jednotlivé charakteristiky, např. „Kdo všechno v naší skupince nejí maso?“ Zjištění pak můžeme rozvést doplňujícími otázkami: „A chtěl by nám někdo říct proč? Je to u nás ve škole běžné, nebo jste jedni z mála? Posmíval se vám za to někdy někdo? “ . Nejsnazším krokem, jak se učit tolerovat jinakost, je bavit se o ní a přivádět žáky ke zjištění, že každý máme nějaké zvláštnosti, a že i přesto jsme si velmi podobní, a proto je správné respektovat, že každý je v něčem jiný než já.
Nástroje : velké papíry, barevné fixy
Ke stažení : Multikulturní bingo