Hry, Můj předmět promlouvá

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : 16–30 osob
Čas : 5–15 min

Podle vzdálenosti poznáme, jak se věci mají.

Cíle a témata:

Rychle se vyjádřit k právě proběhlé aktivitě.

Průběh: 

  1. Nakreslete křídou na podlahu kružnici s vyznačeným středem.
  2. Žáci se rozestaví po obvodu kružnice. Vezmou si s sebou „svůj“ (osobní) předmět/věc, jako např. tužku, sponku, klíče, atd.
  3. Na povel („Teď!“ „Start“), aby nikdo „neopisoval“, položí každý svou věc dovnitř kruhu tak, že čím je předmět blíže kde středu kružnice, tím je jeho majitel spokojenější s právě proběhlou aktivitou.
  4. Následuje rozhovor typu: „Co tě vedlo k takovému vyjádření? Jaké máš připomínky? Co se ti líbilo?“ apod.
Prostředí : kdekoliv
Poznámky : Varianta: Žáci stojí na čáře, před nimi je položený metr (např. krejčovský). Čím déle od sebe (od čáry) položíš předmět, tím větší je tvá spokojenost, lepší nálada apod.
Nástroje : křída, případně krejčovský metr