Hry, Můj čtyřlístek

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : 16–30 osob
Čas : víc než 45 min

Představujeme se kresbou a sdílíme s ostatními.

Cíle a témata: 

 • Poznat vlastní možnosti a schopnosti, poznat se vzájemně s druhými.
 • Rozvíjet komunikaci a prezentaci.
 • Hledat silné stránky jednotlivců a výhody v jejich odlišnostech.

Průběh: 

 1. Vyzvěte žáky, aby vždy do jednoho dílu čtyřlístku nakreslili své myšlenky. Mají za úkol odpovědět na následující zadání, která jim postupně odkrýváte:

  Vyjádři svůj největší úspěch.
  Vyjádři, v čem jsi dobrý, v čem vynikáš.
  Co bys rád řekl ostatním?
  V čem se chceš zdokonalit?

 2. Po dokončení kresby žáky rozdělíme do dvojic prostřednictvím pexesa.
 3. V rozlosovaných dvojicích si žáci navzájem představí své čtyřlístky.

Reflexe: 

Na závěr vytvořte velký kruh, v němž má každý z dvojice za úkol představit čtyřlístek svého partnera. Řekne o něm to, co se dozvěděl při vzájemném rozhovoru. Na závěr můžete žáky nechat jejich čtyřlístky vystavit na nástěnku.

Prostředí : kdekoliv
Poznámky : Cílová skupina: žáci od 3 třídy, ideální počet osob je 16.Obsah jednotlivých listů čtyřlístku si můžete přizpůsobit podle toho, co byste s žáky rádi prodiskutovali. Na úplný závěr mohou žáci říci, co je na druhých nejvíce překvapilo.
Nástroje : pracovní list s obrázkem čtyřlístku pro každého žáka, tužka, pastelky, fixy, libovolné pexeso, nástěnka
Ke stažení : Můj čtyřlístek