Hry, Mráz

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : libovolná skupina
Čas : 15–30 min

Žáci během aktivity stručně a jasně definují, co se naučili, co se jim líbilo a co ne.

Cíle a témata: 

  • Rozvíjet své komunikační schopnosti.
  • Vyjadřovat své názory.
  • Učit se hodnotit sebe i druhé.

Průběh: 

  1. Žáci s stoupnou do kruhu a chytí se za ruce.
  2. Nedaleko obvodu kruhu položte předmět, který jste společně vybrali.
  3. Udejte směr pohybu a děti v kruhu začnou běhat, nesmějí se pustit.
  4. Když chce někdo něco říct, musí při probíhání kolem zvoleného předmětu zavolat „mráz“. Všichni zastaví (zmrznou) a hráč se může jednou větou vyjádřit. Úkolem je říci jednu větu o tom, co se mi líbilo na určitém programu, co jsem se naučil/a.
  5. Dotyčný hráč poté zvolí směr a způsob dalšího pohybu – např. doleva a poskoky snožmo.
  6. Každý se může vyjádřit víckrát, ale jen když zvolá „mráz“ při míjení daného předmětu.
Prostředí : kdekoliv
Poznámky : Aktivitu lze využít po práci ve skupině nebo na konci vyučování jako hodnocení celého dne. Důležité je dbát na to, aby se žáci vyjadřovali opravu jen jednou větou.
Nástroje : Větší předmět, který je dobře vidět (např. batoh, židle...).