Hry, Moucha

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : 6–15 osob, 16–30 osob
Čas : 5–15 min

Skupinová kooperační aktivita.

Cíle a témata: 

Trénovat koordinaci ve skupině, rozhýbat tělo, učit se spolupracovat.

Průběh: 

  1. Účastníci se postaví vedle sebe do kruhu. Nad kruhem začne létat imaginární moucha.
  2. Cílem je „zabít“ mouchu nad hlavou každého hráče.
  3. Ten, kdo má zrovna mouchu nad sebou („mouchař“) si dřepne, aby umožnil sousedům mouchu zabít.
  4. Moucha se zabíjí tak, že dvě osoby, které stojí z každé strany „mouchaře“ ve stejný moment tlesknou. Pokud se to podaří, nová moucha se hned objeví nad hlavou člověka vedle a opět je třeba, aby dva lidé, kteří stojí okolo, nad hlavou nového „mouchaře“ tleskli. Když hra funguje, postupně po kruhu, nad hlavou každého hráče tleskají v jeden moment dva jeho sousedé. Zároveň si hráči postupně sedají na bobek ve chvíli, kdy nad nimi letí moucha.
  5. Cílem je, aby tleskání znělo pravidelně a co nejrychleji.

 

Prostředí : kdekoliv
Poznámky : Jako u každé koordinační aktivity je dobré, aby si ji lektor nejprve sám vyzkoušel a pochopil její princip.
Nástroje : imaginární moucha