Hry, Moje vizitka

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : 16–30 osob
Čas : víc než 45 min

Co by mi kamarádi napsali na vizitku? Vhodné pro skupiny, které se již trochu znají.

Cíle a témata: 

 • Spolupracovat ve skupině a podporovat dobré vzájemné vztahy.
 • Ukázat, jak jednotlivec vidí sám sebe a jak druhé.
 • Rozvíjet komunikační a prezentační dovednosti.
 • Hledat silné stránky jednotlivců a výhody v odlišnostech.
 • Utvářet si pozitivní postoj k sobě samému a k druhým.

Průběh: 

 1. Vysvětlete žákům, že pro budování dobrých vztahů je užitečné vědět o druhých, co je na nich dobrého. Stejně tak je zajímavé se dozvědět, co si o nás myslí kamarádi.
 2. Vyzvěte žáky, aby tvořili vlastní vizitku. Vizitka musí obsahovat jejich jméno a skutečnou fotografii, kterou také vytvoříte ve škole.
 3. Dále žáci na vizitku nakreslí symbol své oblíbené činnosti (např. míč – rád hraji fotbal).
 4. V kruhu každý představí svou vizitku a sebe.
 5. V další části aktivity rozdělte žáky do skupinek po čtyřech.
 6. Ve čtveřicích mají žáci za úkol rozložit své vizitky po místnosti, vniknou tak čtyři stanoviště. Každý musí alespoň na jednu vizitku ze stanoviště připsat nějakou kladnou vlastnost žáka. Poté se žáci posouvají k dalším a dalším vizitkám, a to tak dlouho, doku se každý žák nedostane opět ke své vizitce.
 7. Žák si svojí vizitku prohlédne a seznámí se s kladnými vlastnostmi, které jsou zde uvedeny. Žáci ve skupince vizitky prodiskutují pomocí otázek: Co mě překvapilo? Je tu něco, co nepřečtu, čemu nerozumím? 
 8. Opět se vrátíme do komunitního kruhu, kde každý představí svoji vizitku i s vlastnostmi. Žák řekne, jak ho vidí spolužáci, a jestli s tím za sebe souhlasí či ne a proč.

Reflexe: 

Zeptejte se žáků, jestli jim tato aktivita umožnila něco se dozvědět o sobě a o druhých.

Prostředí : kdekoliv
Poznámky : Aktivita vhodná pro žáky od 2. třídy, nejlépe pro 16 nebo 20 dětí (počet dělitelný 4).Na závěr můžete žákům nabídnout možnost udělat si v místnosti na nástěnce výstavu vizitek. Důsledně dodržujte, že se na vizitky píší jen kladné vlastnosti žáků.
Nástroje : pracovní kartička většího rozměru (vizitka), názorná ukázka vizitky, tužky, pastelky, fixy, kvarteto (na rozdělení do skupinek po 4), nástěnka, fotografie žáka, lepidlo