Hry, Moje počasí

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : 6–15 osob
Čas : 5–15 min

Zjistíme, jak se kdo má.

Cíle a témata: 

  • Učit se vnímat sebe a druhé.
  • Sdělovat ostatním informace o sobě.

Průběh: 

  1. Každý žák si na začátku (aktivitu však můžete použít i na konci) setkání vybere jednu z nabízených kartiček s obrázky počasí.
  2. Po chvilce přemýšlení si mohou žáci vzájemně sdělit, proč si kterou kartičku vybrali, tedy jak se cítí a proč.
  3. Podle velikosti skupiny nechte žáky sdílet náladu ve trojicích či v plénu.
  4. Dále se můžete žáků zeptat, co by se muselo stát/změnit, aby se i počasí změnilo na lepší předpověď. Odpovědi budou někdy překvapivé.
Prostředí : kdekoliv
Poznámky : Prostor k vyjádření mají dostat všichni, zda ho využijí, je však dobrovolné.
Nástroje : Kartičky s obrázky počasí, například: slunečno, polojasno, zataženo, deštivo, bouřka, vítr apod. Kartiček musí být dostatečný počet, aby žáci měli na výběr.