Hry, Mluvící uzel

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : 6–15 osob
Čas : 5–15 min

Posouváním uzlu se střídáme o slovo. Žáci sami určují pořadí mluvčích, rozlišují typy příspěvků do diskuse (zda jde o komentář či otázku).

Cíle a témata: 

  • Zhodnotit předchozí aktivitu/program/kurz/školní rok/zasedání parlamentu.
  • Učit se hovořit pouze tehdy, když nemluví nikdo jiný.
  • Učit se říct si o slovo.

Průběh: 

  1. Základem metody je kruh z lana, který svou velikostí odpovídá kruhu sedících či stojících účastníků. Na laně je uvázáno několik uzlů – v nejjednodušší variantě jsou to dva druhy: jednoduchý uzel a uzel s malým okem.
  2. Všichni se chytnou lana, přiměřeně ho napnou, aby jim pěkně pružilo v rukou a aby se vzájemně cítili. Kdo se dotýká jednoduchého uzlu, může hovořit jakkoli (pokud možno k předchozímu programu, instrukci je možno ještě upřesnit podle konkrétní aktivity). Kdo má v ruce malé oko z lana, může položit jakoukoli otázku (oko má tvar písmene O – jako otázka).
  3. Nechte diskusi probíhat podle svého pedagogického citu tak dlouho, aby se všichni, kdo chtějí, vyjádřili.

Reflexe: 

Sama aktivita s uzlem je vhodná k reflexi. Reflexi reflexe tedy ani provádět nemusíte. Případně se můžete žáků zeptat, jestli se jim metoda diskuse s uzlem líbila, proč ano, proč ne a kdy by se jim zase mohla hodit pro zasedání žákovského parlamentu.

Prostředí :
Poznámky : Pokud aktivitu zaměříte na dovednost účastnit se diskuse, při reflexi položte tyto otázky: „Jak jste si říkali o slovo? Co vám pomáhalo nezapomenout to, co jste chtěli říci, aby nebyli jste zrovna u uzlu? Jak moc jste se museli ovládat, abyste nemluvili jeden přes druhého? Co vám k tomu pomohlo? Jak by se to mohlo hodit v našem žákovském parlamentu?“
Nástroje : lano nebo silnější provaz svázaný do kruhu a s několika typy uzlů (délka lana je závislá na velikosti skupiny, počítejte zhruba 75 - 100 cm na osobu)