Hry, Lovci názorů

Cílová skupina : žáci 2. stupně
Počet osob : 16–30 osob
Čas : 15–30 min

Diskusní metoda, která od začátku napomáhá k tomu, aby skupina dosáhla konsenzu.

Cíle a témata: 

  • Seznámit se s názory svých spolužáků.
  • Bezpečně diskutovat o tématech spojených se žákovským parlamentem, hledat možná řešení.

Průběh: 

  1. Vytvořte si jednoduchý formulář s výroky, o kterých se bude diskutovat. Počet výroků závisí na velikosti skupiny. Stejný výrok by měli mít 3-4 žáci (tedy pokud pracujete se skupinou 20 žáků, připravte si pět různých výroků a každý nakopírujte čtyřikrát).
  2. Každý žák dostane jeden formulář na napíše do něj nejdříve svůj vlastní postoj k uvedenému výroku.
  3. Poté se žáci rozejdou po místnosti a hledají někoho, kdo má formulář s jiným výrokem, aby se ho zeptali na jeho postoj k dané otázce a zaznamenali ho. Takto by měli oslovit nejméně tři další spolužáky (opět záleží na velikosti skupiny).
  4. Žáci se stejnými výroky následně utvoří skupiny, představí si, jaké názory ulovili a snaží se dospět k jednotnému postoji k dané otázce.
  5. Skupiny představí ostatním, k čemu došly. Pokud je to potřeba, následuje diskuze a hledání řešení na otázky, které při procesu vyvstaly.
Prostředí : kdekoliv
Poznámky : Dbejte na to, aby žáci zapisovali k názorům i důvod, proč spolužák určité stanovisko zaujímá. Aktivita je využitelná pro širokou oblast témat, například pro vnitřní fungování rozhodovacích procesů, ale i pro ověření komunikace mezi žákovským parlamentem a ostatními ve škole.
Nástroje : formuláře pro lovce názorů, propisky