Hry, Létající míček

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : libovolná skupina
Čas : 5–15 min

Rychlá a svižná aktivita. Žáci tvoří společně jeden tým a snaží se zlepšit svůj výkon.

Cíle a témata: 

  • Dosáhnout společného cíle.
  • Komunikovat ve skupině.
  • Vzájemně se motivovat.

Průběh: 

  1. Vytvořte s žáky kroužek, můžete sedět nebo stát. Vysvětlete cíl hry. Žáci dostanou míček, který si musí mezi sebou co nejrychleji předávat. Každý se musí míčku dotknout (můžeme omezit, jakým způsobem).
  2. Měřte čas, za který míček oběhne celé kolo.
  3. Po prvním změřeném pokusu motivujte žáky k tomu, aby zkusili svůj výkon zlepšit a dosáhli lepšího času. Kam až mohou čas zlepšovat?

Reflexe: 

Zeptejte se žáků: „Co vám pomohlo zlepšovat čas?“ „Kdo motivoval skupinu k lepším výkonům?“ „Proč se vůbec zlepšovat?“ „A v čem bychom se mohli zlepšit jako parlamenťáci?“

Prostředí : kdekoliv
Poznámky : Možnou variantou je, když dětem na začátku jako cíl hry představíte to, že se má každý v co nejkratším čase dotknout míčku. V zadání tedy vynecháte, že je potřeba si míček předávat z ruky do ruky. Děti mohou přemýšlet, jak na to. Jedním z možných řešení je, že se seskupí okolo míčku a v jednu chvíli se ho všichni dotknou.
Nástroje : míček