Hry, Kuličková ložiska

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně, dospělí
Počet osob : 6–15 osob, 16–30 osob
Čas : 5–15 min

Aktivizační pohybová aktivita, kterou je možné využít kdykoliv během zasedání.

Cíle a témata: 

  • Rozpohybovat se.
  • Cvičit postřeh a soustředění.

Průběh: 

  1. Účastníci se s židlemi sesednou do kruhu a přidají jednu navíc. Jeden člověk stojí uprostřed kruhu.
  2. Kdo má vedle sebe napravo volnou židli, rychle si na ní sedne.
  3. Cílem hráče uprostřed je zasednout volnou židli a tím opustit kruh. Vystřídá ho ten, komu zasedl místo.
Prostředí : vevnitř
Poznámky :
Nástroje : stejný počet židlí jako účastníků