Hry, Kresba obličeje

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : 16–30 osob
Čas : 15–30 min

Na základě hry si žáci uvědomí své pocity. Učí se vnímat a pracovat s emocemi svými i svých spolužáků.

Cíle a témata: 

  • Hodnotit úspěchy a neúspěchy skupiny. Uvědomit si své pocity v souvislosti s právě vykonanou prací.
  • Učit se vnímat pocity druhých a správně je odhadnout.
  • Vyjadřovat své pocity, ústně i neverbálně a umět je rozpoznat u druhých.

Průběh: 

  1. Každý žák nakreslí obličej a do něj vykreslí, jakou má právě náladu.
  2. Svou náladu následně vyjádří pohybem těla, přirozeně a nenuceně.
  3. Poté zapojí mimiku obličeje.
  4. Žáci vyjádří své pocity i verbálně, například skrze pozdrav (pozdraví vesele, energicky nebo naopak smutně, pasivně, laxně…).
  5. Aktivitu plní žáci buď před třídou, v malých skupinkách nebo ve dvojicích, mohou procházet po třídě a nahodile se spolu zastavovat.
Prostředí : vevnitř
Poznámky : Hra se hodí například na konec jakéhokoliv programu. Aktivitu můžete použít při ukončení projektu. Zhodnotíte tak, co se povedlo a co ne, navrhnete co ty se dalo příště zlepšit. Sledujte, v čem a k čemu se vám aktivita zvlášť osvědčila a na co při ní dát.
Nástroje : papíry A5, fixy, patelky