Hry, Koučování

Cílová skupina : žáci 2. stupně
Počet osob : 6–15 osob
Čas : 30–45 min

Žáci si osvojí metodu pro plánování cílů.

Cíle a témata:

Definovat cíl, zhodnotit jeho reálnost, popsat možnosti, jak k němu směřovat a naplánovat konkrétní činnosti.

Průběh:

Takzvaný model GROW tvoří základ metody koučování a je vhodný tehdy, když chceme někomu pomoci, aby sám definoval své cíle a rozmyslel si, jak k nim chce směřovat. Aktivita je vhodná tehdy, když už máte několik návrhů, čemu byste se s žáky mohli věnovat. GROW je zkratka z angličtiny, v překladu znamená „růst“.

G (goal) = cíl
R (reality) = realita
O (opportunities) = možnosti
W (will) = vůle neboli plán

Nechte se těmito čtyřmi písmeny inspirovat a proveďte žáky sadou následujících otázek:

  1. CÍL: Čeho chcete dosáhnout? Co má být výsledkem? Jak poznáme, že jsme toho dosáhli? Do jaké míry je to reálný cíl? Co nás na tom láká? Do kdy bychom to chtěli mít hotové? Proč bychom se tomu chtěli věnovat?
  2. REALITA: Jaká je v této věci situace teď? Kdo má na danou věc vliv? Koho se týká?
  3. MOŽNOSTI: Jaké máme možnosti, abychom dosáhli svého? Co v tom můžeme všechno udělat? co už jsme vyzkoušeli? A co by se ještě dalo zkusit?
  4. PLÁN: Co tedy opravdu uděláme? Kdo, co, kdy udělá? Vytvořte tabulku, do které si zanesete plán činnosti: CO konkrétně se udělá, KDO to udělá, JAK, DOKDY.

 

 

 

Prostředí : vevnitř
Poznámky : Zkuste si model GROW nejprve sami na sobě, budete se v něm pak cítit se žáky jistěji.
Nástroje : velké papíry, fixy