Hry, Koště a jména

Cílová skupina : žáci 1. stupně
Počet osob : 16–30 osob
Čas : 5–15 min

Stihnou žáci včas zareagovat?

Cíle a témata: 

  • Procvičit postřeh.
  • Zopakovat si jména spolužáků.

Průběh: 

  1. Hráči sedí v kruhu, uprostřed je koordinátor, který drží koště opřené o zem.
  2. Koordinátor obchází kolem koštěte, pak vysloví jméno některého z hráčů a pustí násadu.
  3. Jmenovaný hráč musí chytit koště dřív, než spadne na zem. Pokus se mu to podaří, jde si sednout a koordinátor zůstává. Pokud to jmenovaný hráč nestihne, střídá prostředního.
  4. Můžete vyzkoušet i složitější verzi hry, pokud po koštěti nebude sahat ten, jehož jméno je vyvoláno, nýbrž jeho soused po levici. Každí si tak musí pamatovat jméno svého kamaráda po pravici, a pokud jeho jméno zazní, vskočit po padajícím koštěti. Bude-li skupina již vytrénovaná, můžete hrát se jménem souseda po pravici.
  5. Na závěr si zopakujte jména všech v kruhu.
Prostředí : vevnitř
Poznámky : Pokud je ve skupině několik žáků stejného jména, je potřeba se domluvit, jestli je možné jména přizpůsobit nebo použít přezdívku.
Nástroje : koště