Hry, Koňské dostihy

Cílová skupina : žáci 1. stupně
Počet osob : 6–15 osob, 16–30 osob
Čas : 5–15 min

Aktivita na rozhýbání v úvodu hodiny nebo schůzky.

Cíle a témata: 

 • Zbavit se verbálního a motorického neklidu.
 • Navodit atmosféru pohody a vzájemného sdílení.
 • Vymyslet a uvést aktivitu pro ostatní.
 • Shodnout se.

Průběh: 

 1. Všichni hráči i vedoucí hry sedí v kruhu. Napodobují zvuky a náladu při koňských dostizích. Začnou se plácat do stehen a opakovat: „tarab, tarab, tarab…“
 2. Tento pohyb i pokřik dělají žáci po celou dobu hry. K tomu vedoucí napodobuje a vykřikuje změny, které mají hráči provádět:
  Zatáčka vlevo – všichni se nahnou doleva.
  Zatáčka vpravo – všichni se nahnou doprava.
  Překážka – všichni naznačují zdviženýma rukama skok, při kterém krátce vstanou.
  Dvojitá překážka – dvakrát stejný pohyb jako u překážky.
  Tribuna s diváky – všichni začnou jásat.
  Zmatek mezi koňmi – všichni začnou frkat.
  Vodní příkop – všichni začnou brnkat prstem přes rty.
Prostředí : vevnitř
Poznámky : Aktivita je vhodná pro navození společného sdílení, před náročnějším úkolem na uvolnění napětí. Nebo na závěr jako odměna před „návratem“ do reálného světa. Důležitý je prvek sounáležitosti, musí se zapojit všichni.
Nástroje : nejsou potřeba