Hry, Klíčník

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : 6–15 osob, 16–30 osob
Čas : 5–15 min

Zábavná pohybová aktivita na začátek setkání.

Cíle a témata: 

Rozvíjet rychlost a pozornost.

Průběh: 

  1. Uspořádejte židle do kruhu, židlí dejte o jednu méně než je žáků.
  2. Jednoho určete jako tzv. klíčníka a dejte mu do ruky klíče.
  3. Klíčník chodí uvnitř kruhu a vybírá si dotykem ostatní děti, aby s ním tvořily chodící řetěz.
  4. Když v náhodný okamžik klíčník pustí klíče na zem, musí si všichni, kteří tvoří řetěz, sednout co nejrychleji zpět na židle, nemusí na své původní místo.
  5. Na koho nezbylo místo, stává se klíčníkem.
Prostředí : vevnitř
Poznámky : Při této hře musí být ticho, aby bylo slyšet pád klíčů. Hra je jednoduchou hříčkou, kterou uvádíme bez reflexe. Pokud by se v jejím průběhu odehrálo něco významného, zaměřte pak reflexi na tuto zajímavost.
Nástroje : klíče, židle