Hry, Kdybych byl…

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : 2–5 osoby, 6–15 osob, 16–30 osob
Čas : 15–30 min

Zjišťujeme, jak by si školu představovali žáci, kdyby byli například ředitelem.

Cíle a témata: 

Vcítit se do jiné role, zapojit představivost, hodnotit texty spolužáků.

Průběh: 

  1. Žáci si na volný papír opíší z tabule souvětí „Kdybych byl/a ředitelem/uklízečkou/školníkem/učitelem udělal/a bych…, protože…“
  2. Každý žák si vybere jen jednu osobu, za níž větu doplní. Poté složí papír.
  3. Všichni si sednou do kruhu a svůj papír podle instrukce pošlou dál, například: „Se zavřenýma očima předejte papír sousedovi po levici.“
  4. Každý rozbalí papír, který dostal a přečte, co je na něm napsáno.
  5. Odpověď každý sám za sebe zhodnotí (s čím souhlasím/nesouhlasím a proč, co se mi na tom nápadu líbí/nelíbí).
  6. Na závěr se s dětmi pobavte o tom, jestli některý z návrhů můžete ovlivnit, a jestli se jim chcete dále zabývat, například nějakým parlamentním projektem.

 

Prostředí : vevnitř
Poznámky : Důležitou součástí návrhů je dovětek „protože“. Touto aktivitou můžeme navazovat po řešení určitého problematického tématu - např. školní jídelna. Vhodné do třídy i do parlamentu.
Nástroje : papír, tabule nebo stojan s velkými papíry