Hry, Kamarádi

Cílová skupina : žáci 1. stupně
Počet osob : 16–30 osob
Čas : 5–15 min

Aktivita vhodná k navazování a upevňování vzájemných vztahů ve skupině nebo ve třídě.

Cíle a témata: 

 • Rozvíjet čtenářské dovednosti (1. až 2. třída).
 • Posílit a rozvíjet vztahy ve skupině.

Průběh: 

 1. Na rozstříhané proužky papíru napište výrazným (tiskacím) písmem úkoly, které mají žáci plnit:

  Jdi pochválit toho, kdo má službu na šatnu.
  Ukaž, jak si umíš pěkně srovnat věci v penálu.
  Obejmi svého kamaráda.
  Vysvětli tomu, kdo chodí všude pozdě, proč to není dobře.
  Vyber nejhezčí obrázek na nástěnce.
  Nakresli křídou na tabuli obrázek kočičky.
  Jdi za Jirkou a zeptej se ho, jakou pastelku by chtěl ořezat.
  Pohlaď svého kamaráda a řekni mu…
  Atd.

 2. Lístečky si mohou žáci losovat nebo je můžete poschovávat po třídě. Při hledání je více zábavy.
 3. Žák přečte úkol na lístečku, splní ho a vrátí do určené krabičky, ze které si losuje další žák.
Prostředí : vevnitř
Poznámky : Dbejte na to, aby se žáci k sobě chovali slušně. Ti menší budou mít radost z toho, že si dokáží něco přečíst, porozumět tomu a splnit úkol. Navíc se určitě nasmějete.
Nástroje : proužky papíru s napsanými úkoly (počet lístků = počet účastníků hry a asi 5 navíc)