Hry, Jaký jsem

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : 6–15 osob
Čas : 30–45 min

Jaké vlastnosti u sebe chceme zdokonalit?

Cíle a témata:

Zamyslet se nad tím, jak bychom sami sebe charakterizovali a jaké vlastnosti bychom u sebe chtěli rozvíjet.

Průběh:

  1. Požádejte žáky, aby na papír obkreslili tvar svých dlaní.
  2. Do levé nakreslené dlaně pak pomocí slov, obrázků a barev každý žák vyjádří, jaký(á) je. Do pravé dlaně pak zaznamená, jaký(á) by chtěl(a) být.
  3. Dejte žákům sebe za příklad, aby bylo zadání jasnější, např. jsem přesný a chtěl bych plnit úkoly včas.
  4. Každý do rukou může napsat či nakreslit tolik vlastností, kolik ho napadne a kolik se tam vejde.

Reflexe:

Zajímat by nás mohly následující dotazy: Čím se od sebe liší obrázky vašich dlaní? Malovala se vám snáze pravá nebo levá ruka? Bylo těžké vyjádřit, jací jste nyní? Co byste chtěli na sobě změnit? Napadá vás, jak to provést? Které vlastnosti jsou důležité při přípravě na vaše budoucí povolání?

Prostředí : vevnitř
Poznámky : žádné
Nástroje : papíry A3, tužky, pera, pastelky