Hry, Jak zlepšit zasedání

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : libovolná skupina
Čas : 5–15 min

Jednoduchý tip, jak zhodnotit a zlepšit zasedání žákovského parlamentu.

Cíle a témata: 

Zlepšit průběh a efektivitu zasedání (ze strany žáků).

Průběh: 

  1. Skončete zasedání o dvě minuty dříve, než je jeho plánovaný konec.
  2. V tuto chvíli se zeptejte všech účastníků: Co vše se dnes tomu, kdo zasedání vedl, povedlo?
  3. Odpovědi napište na velkou plachtu papíru.
  4. Vyvěste plachtu s odpověďmi tak, aby jí pokaždé ten, kdo vede zasedání, měl před očima.
  5. Na konci každého zasedání položte stejnou otázku a nové odpovědi připište. Začne se vám takto rozrůstat zásobník tipů, jak správně vést zasedání. Žáci, kteří ještě zasedání nevedli, si budou více jistí tím, co mají dělat a co se od nich očekává. Průběžným reflektováním toho, co činí zasedání efektivním, žáci sami uvidí, že vést zasedání je činnosti, které se všichni průběžně učí.
Prostředí : vevnitř
Poznámky : Pokud vyčerpáte všechny tipy, jak zlepšit vedení zasedání, můžete zkusit na konci každého zasedání položit jinak zaměřenou otázku. Například:
  • Co přínosného udělali během zasedání jeho dospělí účastníci?
  • Co nám pomohlo k tomu, abychom úspěšně vyřešili nějaký problém?
  • Jak členové parlamentu správně reprezentovali třídu?
Nástroje : velký papír, fixy na zaznamenání nápadů