Hry, Jak propagovat probíhající projekty

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : 16–30 osob
Čas : 30–45 min

Nejedná se přímo o aktivitu, ale o efektivní nástroj, který pomůže vašemu parlamentu propagovat to, na čem právě pracuje. Zároveň se jedná o nástroj, který přehledně podporuje komunikaci mezi parlamentem a školou.

Cíle a témata: 

 • Propagovat žákovský parlament.
 • Prezentovat probíhající projekty.

Průběh: 

 1. Vytvořte se svými žáky přehlednou tabuli, kterou umístíte na viditelném místě ve škole. Tabuli průběžně aktualizujte. Struktura může být podobná jako na přiloženém plakátu.
 2. Co by měla obsahovat:
  Soupis probíhajících projektů, i těch které jsou v rozjezdu či ve fází plánování.
  Aktuální stav každého projektu, v jaké fázi realizace se zrovna nachází (můžete to znázornit pomocí časové osy a stručným popisem viz přílohu).
  Kdo je za který projekt zodpovědný a kdy očekáváte konec projektu.
  Podněty od dětí a učitelů, kterými se parlament nebude zabývat, ovšem s vysvětlením PROČ.
  Prostor pro prezentaci již skončených úspěšných projektů.

 

Prostředí : vevnitř
Poznámky : Jak bude tabule vypadat, záleží jen na vaší kreativitě a možnostech. Můžete se inspirovat naším plakátem.
Nástroje : barvy velká tabule nebo velké papíry, fotografie z úspěšných projektů, ilustrativní obrázky či ikony k probíhajícím projektům, atraktivní a viditelný prostor ve škole, kam tabuli umístíte
Ke stažení : IMG_0679-2