Hry, Jak na to

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : 16–30 osob
Čas : 15–30 min

Aktivita vhodná tehdy, když máme jasné téma a potřebujeme probrat různé varianty, jak k němu přistoupit.

Cíle a témata:

Třídit nápady.

Průběh:

  1. Rozdělte žáky do skupin po 4-5 žácích a zadejte jim určité TÉMA, OTÁZKU či PROBLÉM K ŘEŠENÍ.
  2. Daný problém žáci zapíší doprostřed velkého papíru. Možná řešení zapisují paprskovitě na papír okolo hlavního problému, tj. hlavního hesla (např.: Jak chceme více propagovat, prezentovat náš parlament?)
  3. Nechte žáky zaznamenávat si další kroky, jak k tomu dojdou, jak danou činnost zrealizují apod. Je nutné ve skupině zhodnotit klady a zápory každého nápadu, k čemuž můžete využít metodu T-grafu viz příloha.
  4. Dále nechte žáky zhodnotit, zda mají prostředky k tomu, aby danou věc uskutečnili. Například pokud budou chtít parlament propagovat na webu pomocí video nahrávek, je nutné zhodnotit, zda mají vybavení na to, aby tento plán uskutečnili. Pokud ne, mohou se žáci zabývat otázkou, jak to změnit.
  5. Z jednotlivých navržených řešení vyberte jedno, které se líbí všem (na kterém se shodne většina). Rozhodněte například pomocí klasického hlasování (ještě před hlasováním si však žáci znovu projdou klady a zápory daného řešení ve formě T-grafu).
  6. Řešení, u kterého bude nejméně negativ, vyhrává. Následuje plánování, tzn. fáze: kdo, co, dokdy.

Reflexe: 

Zeptejte se žáků, jak jim vyhovoval tento způsob rozhodování. Dalo by se na něm ještě něco zlepšit?

 

 

Prostředí : vevnitř
Poznámky : Aktivita vhodná pro děti od 4. třídy. Určování toho, kdo, co a dokdy udělá, je tou méně oblíbenou fází, bez ní ale často věci nemají naději na úspěch.
Nástroje : papír, barevné psací potřeby