Hry, Inzerát na kamaráda

Cílová skupina : žáci 2. stupně
Počet osob : 6–15 osob
Čas : 30–45 min

Aktivita, při které vyjádříme své silné stránky a dozvíme se o silných stránkách ostatních. Je vhodná ve skupině, která se již nějakou dobu zná (např. po dvou měsících v žákovském parlamentu).

Cíle a témata: 

  • Učit se sebeprezentaci, projevovat přátelství, pochválit.
  • Sdílet své úspěchy ve skupině, oceňovat kladné vlastnosti.

Průběh: 

  1. Požádejte žáky, aby každý na list papíru napsal inzerát sám na sebe, ve kterém se chce popsat a „prodat“ jako přítel, kamarád.
  2. Hlavní otázkou je „Proč by si zrovna mě mohl někdo vybrat za kamaráda?
  3. Papíry po chvíli posbírejte a postupně z nich čtěte nahlas. Žáci mají za úkol hádat, kdo je kdo. Při odhadování je důležité, aby každý svůj odhad zdůvodnil, například takto: „Já si myslím, že to bude Petr, protože se pokaždé ptá, jestli chce někdo pomoci se zápisem?

Reflexe: 

Zeptejte se žáků například na tyto otázky:  „Co vás překvapilo? Co jste o druhých nevěděli? Jak tyto dobré vlastnosti dokážete využít v parlamentu?“ Reflexi však můžete zaměřit i na to, jestli bylo jednoduché či složité popsat svoje dobré vlastnosti a proč.

Prostředí : kdekoliv
Poznámky : Lze vytvořit inzerát na parlament jako celek, který představí činnosti parlamentu a vyzve k zapojení ostatní žáky. Inzerát jako slohový útvar lze natrénovat v hodinách českého jazyka. Výtvarnou stránku inzerátu (reklamy) lze rozvíjet ve výtvarné výchově anebo v hodině informatiky. Strukturovanější obdobou je aktivita „Jak se vidím já, jak mě vidí druzí“ v materiálu Politea (dostupný na vyžádání na info@cedu.cz). Pozor na to, aby žáci neodhadovali autora inzerátu podle písma, použité tužky apod.
Nástroje : tužka a papír pro každého žáka