Hry, Inzerát

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : 16–30 osob
Čas : 15–30 min

Šikovná pomůcka před volbami nebo při rozdělování rolí v rámci žákovského parlamentu. Je také možné ji využít na konci školního roku s myšlenkou volby v roce následujícím. Pracuje se ve skupinkách po 4 až 6 lidech.

Cíle a témata: 

Popsat, jaké kvality, vlastnosti a schopnosti by měl mít člen žákovského parlamentu.

Průběh: 

 1. Představte žákům, jak vypadá inzerát s nabídkou pracovního místa a vysvětlete jim, že zanedlouho budou hledat nové zástupce do žákovského parlamentu, a budou proto potřebovat takový inzerát napsat.
 2. Jednotlivé skupiny podle vzoru napíší inzeráty na pozici zástupce v parlamentu (případně předsedy/předsedkyně parlamentu, asistenta/asistentky, účetní/ho apod.).
 3. V inzerátu by neměly chybět následující kategorie:
  Nezbytné dovedenosti a schopnosti.
  Další pozitivní dovednosti a charakteristiky.
  Co nabízíme.
 4. Každá skupina přečte nahlas svůj inzerát.
 5. Na základě diskuze zkuste vytvořit jeden společný inzerát, který veřejně ve škole vyvěsíte (např. na nástěnku).

 

Prostředí : kdekoliv
Poznámky : Zpestřením může být rozhovor s ředitelem/ředitelkou školy, které/ho se žáci mohou ptát, jaké dovednosti a kvality jsou nezbytné pro výkon této zodpovědné funkce. Inzerát můžete skutečně využít při výběru kandidátů. K inzerátu na nástěnce přidejte přihlašovací formuláře (jméno, třída...) a schránku, kam je mohou zájemci házet.
Nástroje : papíry, psací potřeby, příklad pracovního inzerátu