Hry, Ideální člen parlamentu

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : 6–15 osob, 16–30 osob
Čas : 30–45 min

Zábavná a hravá aktivita, při které si žáci při kreslení „ideálního parlamenťáka“ před volbami uvědomí, jak by mě vypadat správný zástupce třídy.

Cíle a témata: 

  • Představit si, jak by měl vypadat ideální člen parlamentu.
  • Popsat jeho vlastnosti, dovednosti a znalosti.

Průběh: 

  1. Rozdělte žáky do skupin po 2 až 6.
  2. Všechny skupiny se sejdou okolo velkého papíru s obrysem postavy (podle jednoho z žáků, který si na papír lehne a nechá se obkreslit).
  3. Každá skupina nakreslí na velký papír postavu ideálního člena parlamentu a napíše k ní vlastnosti, které by měl takový člověk mít.
  4. Skupiny postupně prezentují svého ideálního parlamenťáka. Po každé prezentaci následuje diskuze. Charakteristiky, se kterými všichni souhlasí, se zapíšou a nakreslí k siluetě na hlavním papíru (např. naslouchá ostatním – má veliké uši, na schůzky chodí včas – hodinky, umí mluvit na veřejnosti – má velká ústa apod.). Výsledek by tak měl být obrázek postavy s vlastnostmi, na kterých se shodla celá skupina.
  5. Veďte žáky k tomu, aby postavě vymysleli jméno (např. Zlepšovatel, Spojka)
  6. Obrázek ideálního parlamenťáka je dobré vyvěsit na viditelném místě.

Reflexe: 

Povídejte si se žáky o tom, jaké hlavní rysy se v popisech vyskytly.

Prostředí : vevnitř
Poznámky : Tuto aktivitu je možné realizovat v každé třídě a následně udělat celoškolní výstavu ideálních člen parlamentu. Je vhodné ji začlenit na začátek volebního týdne. 
Nástroje : velké papíry, fixy, balicí papír nebo několik velkých papírů slepených dohromady (aby se na ně vešel obrys dětské postavy)