Hry, Horké tipy

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : 16–30 osob
Čas : 15–30 min

Lehká skupinová aktivita k řešení problémových témat.

Cíle a témata: 

Popsat nástroje vedoucí k efektivnímu fungování parlamentu.

Průběh: 

  1. Rozdělte účastníky do skupin po čtyřech.
  2. Legenda: Každá skupina se stává poradním orgánem ředitele školy. Úkolem je sepsat na velké papíry „horké tipy“ k tématu, se kterým si ředitel sám neví rady (můžete uvést paralelu s poradci prezidenta).
  3. Pro každou skupinku připravte velké papíry s jiným tématem, například:

    Horké tipy pro hladký průběh voleb.
    Horké tipy pro fungující školní parlament.
    Horké tipy pro organizaci parlamentních schůzí.

  4. Nakonec každá skupina představí ostatním, co vytvořila.
Prostředí : vevnitř
Poznámky : „Horké tipy“ zveřejněte nebo předejte skupině, která je opravdu ocení (řediteli), připravuje-li zrovna volby nebo již zvoleným zástupcům školního parlamentu.
Nástroje : velké papíry a fixy