Hry, Horké křeslo

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně, dospělí
Počet osob : libovolná skupina
Čas : víc než 45 min

Nároční aktivita, při které se otevírají velice osobní témata. Doporučujeme uvádět jen v dobře připraveném kolektivu. Aktivita umožňuje otevřít nevyřčená a hluboko zasunutá témata mezi žáky, kteří se spolu již delší dobu znají.

Cíle a témata: 

 • Otevřeně komunikovat.
 • Vyjádřit konstruktivní kritiku.
 • Vhodně vyjádřit vlastní názor.

Průběh: 

 1. Než se pro tuto aktivitu rozhodnete, dobře si rozmyslete, zda jste schopni ji uvést a udržet v takové rovině, aby byla pro kolektiv přínosem.
 2. Rozmyslete si předem, jaká témata se během aktivity mohou objevit, a připravte se na ně. Zhodnoťte, zda všichni žáci probírání takových témat unesou.
 3. Nechte si na aktivitu dostatek času, mohou se vynořit témata a situace, které bude potřeba následně dobře psychologicky ošetřit.
 4. Pokud můžete, přizvěte k aktivitě i školního psychologa, či jiného vhodného kolegu.
 5. Pokud máte sami psychologickou či terapeutickou průpravu, je to rozhodně výhodou.

Jak samotná aktivita probíhá:

 1. Posaďte děti do kroužku, popište jim průběh aktivity a zeptejte se jich, zda si něco takového chtějí zkusit. Vymete jedno místo na sezení jako „horké křeslo“. Kdo se přihlásí, že si tuto aktivitu chce zkusit, posadí se do křesla. Ostatní mu mohou říct cokoliv, co si o něm myslí, co se jim na něm líbí či nelíbí. Pozitivní i negativní věci. Hovoří pouze ten, kdo chce.
 2. Můžete si určit časový limit, jak dlouho jeden člověk může sedět v horkém křesle (např. 5 minut).
 3. Žák v horkém křesle může reagovat buď hned po jednotlivých komentářích, nebo až na konci. Doporučujeme reakce až na závěr.
 4. Bedlivě hlídejte, aby průběh aktivity a jednotlivé názory byly konstruktivní a přínosné!
 5. Na konci každého kola při střídání v křesle zkuste uvolnit atmosféru například společným objetím či přesednutím si o jedno místo vpravo.

Reflexe: 

Samotný průběh aktivity je vlastně zpětnou vazbou pro každého jednotlivce. Důležité je na závěr ošetřit emoce každého účastníka.

Prostředí : kdekoliv
Poznámky : Před uvedením aktivity dětem vysvětlete její cíl. Nejde o to říct, co nám na druhém vadí, ale vyjádřit to tak, aby to ten druhý vnímal jako radu. Aby z horkého křesla odešel obohacen o nové informace o sobě samém. Navrhněte, že nejdříve si do horkého křesla sednete vy a děti budou hovořit o vás. Pomáhejte dětem formulovat věty tak, aby nezraňovaly. Veďte je k tomu, aby nehodnotily, nevynášely obecné soudy (např. „Jsi líný“), ale aby popisovaly spíše situace a co jim samotným vadí (např. "Mně se nelíbilo, když jsme všichni ráno vstali a šli do školy připravovat besídku a ty jsi nepřišel.") Veďte děti k tomu, aby hovořily přímo k jednotlivci, který sedí v křesle. Aby o něm nehovořily ve třetí osobě, ale aby mluvily v druhé osobě a dívaly se přitom na něj. Aktivita je vhodná pro kolektiv dětí, které se znají již delší dobu. Pokud si nejste jistí, že aktivitu zvládnete uvést, raději ji nedělejte. Když není aktivita dobře vedena, může být pro kolektiv i destruktivní.
Nástroje : nejsou potřeba