Hry, Hodit si kostkou

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : 6–15 osob
Čas : 5–15 min

Jaká otázka žákům padne, na tu odpoví. Společně hodnotíme a bavíme se u toho.

Cíle a témata: 

Zhodnotit z různých úhlů pohledu uplynulý program, čtvrtletí, projekt atd.

Průběh: 

 1. Na viditelném místě jsou napsány (promítnuty) otázky, které by bylo užitečné si po skončení určitého období položit.
 2. Účastníci si hodí kostkou. Podle čísla, které jim padne, zodpoví otázku s odpovídajícím číslem…např.:

  Jaká je moje aktuální nálada? 
  Jak hodnotím vztahy ve skupině? 
  Jak jsem spokojen s výsledkem, kterého jsme dosáhli?
  Co bylo dobrého na tom, jak nás předseda vedl?
  Jak jsem k výsledku přispěl?
  Co bychom mohli příště zlepšit? 
  (otázky lze samozřejmě zcela přizpůsobit vaší situaci)

 3. Házet začíná např. účastník v nejtmavším tričku a odpoví na hozenou otázku.
 4. Lze pokračovat i několika koly. Žák, který na otázku již odpověděl, ji může položit ostatním členům skupiny.
Prostředí : kdekoliv
Poznámky : Varianta: házení kostkou lze využít nejen pro reflexi, nýbrž také pro přípravu určitého projektu nebo období. Prát se pak můžete např. „Na co obvykle zapomínáme a tentokrát zkusíme dodržet?“ „Jak já osobně mohu přispět k úspěchu?“ „Kdo ze školy nebo mimo školu by nám s tímto mohl pomoci?“ atd. Zvažte, jaký chcete z této aktivity výstup, zda stačí věci prodiskutovat nebo i zaznamenat a dále s nimi pracovat při dalších projektech.
Nástroje : hrací kostka, případně kostka improvizovaně vyrobená ze šestihranné tužky