Hry, Grimasy

Cílová skupina : žáci 1. stupně
Počet osob : libovolná skupina
Čas : 5–15 min

Rychlá úvodní aktivita rozvíjející mimiku, rozpoznávání a vyjadřování emocí.

Cíle a témata: 

Rozvíjet empatii, hravost, schopnost sebevyjádření.

Průběh: 

  1. Děti sedí v kruhu.
  2. Každý si z krabice vytáhne kartičku, přečte si ji a nikomu neukazuje.
  3. Jeden po druhém předvádí pomocí mimiky vlastnost nebo náladu, která je popsaná na kartičce. Ostatní hádají, co to je.

    Příklady: smutek, radost, výhra, bolest, vztek, kyselý, šťastný, uplakaný, naštvaný, zamyšlený…

Prostředí : kdekoliv
Poznámky : Abyste zachovali svižnost aktivity i při větším počtu žáků, můžete některé kartičky nechat prázdné. Předvádět budou pouze ti, kdo na kartičce měli něco napsáno. Hádají samozřejmě stále všichni.
Nástroje : Kartičky, na kterých jsou napsány pocity, chutě, emoce...