Hry, Evoluce

Cílová skupina : žáci 1. stupně
Počet osob : 16–30 osob
Čas : 5–15 min

Známá hra, která děti nikdy neomrzí.

Cíle a témata: 

Uvolnit se na začátku setkání.

Průběh: 

  1. Zeptejte se žáků, jak rozumí pojmu „evoluce“, pomozte jim ho pochopit. Následující zábavná hra evoluci velmi zjednodušeně představuje.
  2. Žáci se pohybují po prostoru a znázorňují vždy jednu z fází evoluce. Pohyb je doprovázen nějakým typickým gestem.
  3. Všichni začínají jako MĚŇAVKY (žáci doprovázejí svoje korzování po prostoru pohybem ruky, vlnkou). Když se dvě měňavky setkají, střihnou si (kámen, nůžky, papír). Kdo vyhraje postupuje na vyšší stupeň, stává se z něj RYBA. Ta svůj pohyb doprovází například dýcháním žábrami.
  4. Nyní se v prostoru pohybují měňavky i ryby, ale setkat se mohou jen druhy ve stejné fázi evoluce.
  5. Když se potkají dvě RYBY, střihnou si a ta, která vyhraje, opět postupuje na vyšší stupeň a stává se z ní OPICE (opice se poznají tak, že se drbou na bradě a na hlavě).
  6. V prostoru nyní mohou být měňavky, ryby a opice. Setkat se však mohou jen stejné druhy.
  7. Když se potkají dvě opice, střihnou si a kdo vyhraje, opět postupuje v evoluci a stává se z něj ČLOVĚK, který usedne elegantně na židli se zamyšleným gestem.
  8. Hra končí, když alespoň většina dosáhne člověčenství.
  9. Vše se odehrává beze slov a zvuků.
Prostředí : kdekoliv
Poznámky : Variantou hry může být i opačný postup, kdo při střihání prohraje, propadne se o jeden evoluční stupeň zpět (měňavka však nemá kam padat, zůstává měňavkou). Hru můžete učinit složitější přidáním dalších evolučních stupňů, když například mezi rybu a opici přidáte králíka.
Nástroje : nejsou potřeba