Hry, Evaluační mřížka

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : libovolná skupina
Čas : 5–15 min

Hodnotící metoda, která je relativně formální, avšak má své místo v evaluačním procesu.

Cíle a témata: 

Žáci popíší, co se jim při práci v parlamentu dařilo, co méně, co vůbec.

Průběh:

  1. Rozdejte členům parlamentu evaluační mřížky (viz příloha).
  2. Vyplňovat je mohou buď samostatně nebo ve skupinách.
  3. Dotazníky vyhodnoťte a výsledky prodiskutujte s parlamentem.
  4. Sepište, co by se dalo v práci parlamentu zlepšit.
Prostředí : kdekoliv
Poznámky : Jako učitel či koordinátor parlamentu takto získáte zprávu o efektivitě parlamentu očima jeho členů a identifikujete slabá místa, na která se můžete zaměřit v příštím tréninku zástupců.
Nástroje : evaluační mřížky