Hry, Elektrika

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně, dospělí
Počet osob : libovolná skupina
Čas : 5–15 min

Cíle a témata: 

Zklidnit se.

Průběh: 

Stojíme nebo sedíme v kruhu vedle sebe. Držíme se za ruce. Od učitele vyjde na každou stranu stisk ruky mezi žáky. Hru můžeme hrát se zavřenýma očima a v naprosté tichosti.

Prostředí : kdekoliv
Poznámky : Pozor na příliš silné stisky rukou.
Nástroje : Nejsou potřeba.