Hry, Eko puzzle

Cílová skupina : žáci 1. stupně
Počet osob : 16–30 osob
Čas : 5–15 min

Aktivita vhodná pro rozproudění diskuze o ekologie a třídění odpadu. Děti se při ní rozpohybují. Pracují ve skupinkách po 4. Výsledný obrázek puzzle můžeme využít jako odraz k další aktivitě – vyrobíme si puzzle s tématem, které potřebujeme.

Cíle a témata: 

  • Podpořit třídění odpadu ve škole i doma.
  • Připomenout, že třídění je vhodné a nutné.
  • Otevřít téma ochrany naší planety.

Průběh: 

  1. Rozdělíme děti do stejně silných skupin.
  2. Z každé skupiny přichází vždy jeden žák ke krabici s věcmi ke třídění a se zavřenýma očima vytáhne jeden předmět.
  3. Vytažený předmět musí správně umístit na jednu ze čtvrtek, na který jsou nadepsané druhy odpadu, tak jako na kontejnerech. Koordinátor, třídní nebo starší žáci dohlíží na to, že žáci předměty třídí správně.
  4. Za správné umístění předmětu si žák vezme jeden dílek puzzle své skupiny a začíná skládat obrázek.
  5. Poté vybíhá z jeho skupiny další žák a opět tahá předmět z krabice, aby ho umístil do správného „kontejneru“ – tedy k nadepsané čtvrtce.
  6. Vyhrává skupina, která jako první složí celý obrázek ze svých dílků puzzle. (Její členové tedy správně roztřídili vylosované předměty).
Prostředí : vevnitř
Poznámky : Vlastní puzzle i s textem můžete vytvořit v programu Dětské grafické studio od firmy Terasoft. Odměňte vítěznou skupinu třeba tak, že si může vybrat hru na příští schůzku, může nakreslit obrázek do školního časopisu, na nástěnku apod. Děti mohou pomoci na hru nashromáždit odpadový materiál, jen jim nesmíte prozradit, k čemu bude sloužit.
Nástroje : stejně náročné puzzle pro všechny skupiny (stejný počet dílků, náročnost podle věku hráčů), krabice plná různého odpadu, čtvrtky s nápisy: BIO, PAPÍR, PLAST, KOV, SMĚS.