Hry, Dobře poslouchej…

Cílová skupina : žáci 1. stupně
Počet osob : libovolná skupina
Čas : 5–15 min

Aktivita na zklidnění, ke koncentraci, např. na začátek zasedání, po obědě apod.

Cíle a témata:

Rozvíjet fantazii, soustředit se.

Průběh:

Žáci naslouchají zvukům. Během aktivity se nemluví, každý si píše, co je podle jeho názoru zdrojem různých zvuků.

 1. Učitel začne za zástěnou vydávat roztodivné zvuky, např.:
  Škrtnutí zápalky
  Trhání novin
  Rozlousknutí ořechu
  Otevření sodovky
  Přelévání vody
  Trhání látky
  Listování knihou
  Nafukování balónku
  Kousnutí do jablka
  Spadnutí tenisáku na zem
  Prudké švihnutí proutkem
  Zatřesení krabičkou zápalek
Prostředí : kdekoliv
Poznámky : Nejsou žádné.
Nástroje : předměty k vyluzování zvuků, zástěna