Hry, Diamant

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně, dospělí
Počet osob : 6–15 osob, 16–30 osob
Čas : 15–30 min

Metoda k seřazení témat, jimiž se parlament může zabývat podle priorit, které jim žáci přisuzují.

Cíle a témata: 

  • Prověřit svou schopnost diskutovat a pracovat v různě velkých skupinách.
  • Hledat konsensus nad oblastí, kterou má parlament začít řešit jako první.

Průběh: 

  1. Žáci si připraví seznam témat, kterými se parlament může zabývat (k tomu může napomoci například aktivita „Tři přání“). Témata napište na kartičky.
  2. Žáci je ve skupinách přiřadí do jednotlivých políček diamantu (diamant je dobré připravit buď na papír, nebo nakreslit na tabuli). Téma, které považují za nejdůležitější, umístí k číslu 1, to nejméně důležité naopak k číslu 9. Ostatní kartičky rozmístí mezi ně, podle toho, jak se jim témata zdají důležitá (viz nákres diamantu v příloze).
  3. Skupina by měla dospět ke konsensu a shodnout se na tom, které téma je pro ni nejdůležitější. Pokud pracujete s více skupinami, spojujte je postupně dohromady, až vznikne výsledný společný diamant, na jehož podobě se většina žáků shodne.
  4. Diamant by měl být sestavován formou diskuse, tedy pokud někdo chce umístit nějaké téma na první místo, měl by také umět obhájit, proč je pro něj nejdůležitější.
  5. Závěrečnou podobu diamantu zaznamenejte a můžete se pustit do realizace prvního projektu žákovského parlamentu.
Prostředí : vevnitř
Poznámky : Můžete zvolit různá kritéria, podle kterých žáci přiřazují témata do diamantu (nejdůležitější, nejjednodušší, nejvíce spěchá...atd.). Pro definování jednotlivých témat využijte aktivitu "Tři přání".  
Nástroje : barevné lepící papírky (post-it), propisky, nebo připravené karty s výroky, stojan s velkými papíry nebo tabule 
Ke stažení : Schéma pro diamant