Hry, Deštný prales

Cílová skupina : žáci 1. stupně
Počet osob : libovolná skupina
Čas : 5–15 min

Aktivita vytvářející klidné klima ve skupině, vhodná pro přechod z bouřlivějšího programu ke klidnějším činnostem.

Cíle a témata:

  • Zklidnit se, rozvíjet fantazii, učit se cítit rytmus, vydávat společný zvuk.

Průběh: 

  1. Sedneme si s žáky do kruhu na zemi nebo na židlích.
  2. Každý začne vydávat nějaký zvuk. Snažíme se naslouchat, jaký zvuk vydává soused po pravé straně a napodobit ho. Nemusíme se nutně držet zažitých pravidel, můžeme si své zvuky zvolit sami.
    a) 1. tření dlaní, 2. ťukání dvou prstů do dlaně, 3. tleskání, 4. pleskání, 5. dupání (a postupně zpět k jedničce).
    b) 1. ústy napodobujeme kapra (nezvučné p), 2. napodobení klapotu kopyt nebo nezvučné „ccc,“ 3. slabika „ba“, 4. „rrr“, 5. melodie stoupavá a klesavá (a postupně zpět k jedničce).
Prostředí : vevnitř
Poznámky : Hru lze hrát i se zavřenýma očima. Zde se klade velký důraz na ticho a sluchovou pozornost žáků, kteří zvuk mění po 5 vteřinách, co ho uslyší u svého souseda. 
Nástroje : nejsou potřeba