Hry, Co se nás týká

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : 6–15 osob, 16–30 osob
Čas : 15–30 min

Jednoduchá pomůcka na vymýšlení a třídění nápadů s ohledem na kompetence žákovského parlamentu či oblasti zájmu třídy.

Cíle a témata: 

  • Roztřídit tématické okruhy podle toho, které jsou vhodné pro práci parlamentu (např. pořádání vánoční besídky) a které naopak do kompetencí parlamentu nespadají.
  • Nastartovat diskuzi o náplni práce školního parlamentu.

Průběh: 

  1. Rozdělte žáky do skupin po 3 až 4.
  2. Každá skupina dostane balíček kartiček s tématy, které má roztřídit.
  3. Skupina se musí vždy shodnout, do jaké kategorie kartu zařadí: 1. Témata, kterými by se školní parlament měl zabývat, 2. Témata, která jdou zcela mimo činnost parlamentu, 3. Nejsme si jistí.
  4. Skupiny přestaví témata, která podle nich nespadají do činnosti parlamentu. Vždy ostatním sdělí důvod, proč téma vyřadili, ostatní mohou oponovat či rozhodnutí komentovat.
  5. Stejným způsobem pracujte se skupinou témat, u kterých si žáci nejsou jistí, a zkuste společně zjistit, kam by měla tato témata patřit.

Reflexe: 

V závěrečné diskuzi zkuste vymezit hranice práce parlamentu. Co tedy budeme řešit a co ne?

 

Prostředí : vevnitř
Poznámky :
Nástroje : kartičky s připravenými tématy