Hry, Chválíme a děkujeme

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : libovolná skupina
Čas : víc než 45 min

Dlouhodobá aktivita s cílem podpořit pozitivní komunikaci ve skupině.

Cíle a témata: 

Vyjádřit pozitivní hodnocení o spolužácích.

Průběh: 

  1. Vytvořte ve třídě nástěnku či podobnou informační tabuli. Měla by být dobře viditelná a snadno přístupná. Zároveň je vhodné, aby šla dobře sundat ze stěny a při hodnocení ukázat celé třídě.
  2. Během třídnické hodiny či zasedání parlamentu seznamte žáky s tím, jaký má nástěnka smysl a jak se na ní zapisuje.
  3. Nástěnku můžete pojmout libovolně podle své fantazie. Rozdělte ji na dvě části. Jedna nese název „Chválíme“, druhá se jmenuje „Děkujeme“. Žáci na ni průběžně zapisují, či přišpendlují lístečky se vzkazy pro své spolužáky, do kterých si píší pozitivní ohodnocení konkrétní události nebo činu jednotlivého člověka.
  4. Dohodněte se s dětmi, jak takový vzkaz vypadá, jak by měl být formulován. Žáci tak děkují (či chválí) konkrétního spolužáka za konkrétní čin. Své vzkazy mohou na nástěnku připínat kdykoliv. Veďte žáky k tomu, aby dokázali vzkaz formulovat v první osobě konkrétně: Např. „Děkuji Pavlovi, že mi půjčil kružítko na matematiku.“ V části „Chválíme“ by děti měly zaznamenávat situace, kterých byly svědky, a za které chtějí někoho pochválit. Např. „Chválím Janu za to, že pomohla Petrovi s přípravou na test z chemie.“
  5. Dohodněte se s žáky, jestli se na vzkazy budete podepisovat celým jménem, či jen iniciály. Do třídy mohou chodit i cizí děti a žákům by to nemuselo být příjemné. Nicméně nějaká forma podpisu by u vzkazu být měla!
  6. Nástěnku se vzkazy každý týden vyhodnocujte na třídnické hodině, přečtěte si příspěvky, pozitivně ohodnoťte nové vzkazy.
  7. Do psaní vzkazů se sami zapojte!
Prostředí : vevnitř
Poznámky : Žáky je potřeba k psaní vzkazů průběžně motivovat. Vysvětlete jim, že veřejné ocenění nás povzbuzuje k podobnému pozitivnímu jednání. Pokud je to potřeba, vytvořte na nástěnce i část, kde žáci navzájem hodnotí, co se jim nelíbí, či nelíbilo. Zde je obzvlášť důležité hlídat formu vzkazů, aby nedocházelo k hodnocení druhé osoby, ale pouze k vyjádření osobního postoje k nějaké události nebo činu. S nástěnkou pochval a díků je nutné pravidelně pracovat a pozitivní vzkazy vyzdvihovat. Propracovanější nástěnka může obsahovat předpřipravená políčka pro každého žáka a pozitivní i negativní hodnocení může být vyjádřeno pěkným razítkem s připsaným vysvětlením, za co razítko dostal. Pozor, může se stát, že někteří žáci nebudou mít žádná pozitivní razítka. Podobnou nástěnku s poděkováním a pochvalami můžete vytvořit i v rámci pedagogického sboru a umístit ji do sborovny.
Nástroje : velký flip či nástěnka na vzkazy