Hry, Čajovna

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : 6–15 osob, 16–30 osob
Čas : víc než 45 min

V čajovně si žáci uvědomují úspěchy i neúspěchy parlamentu a snaží se je reflektovat.

Cíle a témata:

 • Zhodnotit práci ve skupině.
 • Poučit se z úspěchů i neúspěchů.

Průběh:

 1. Vytvořte improvizovanou čajovnu, složenou z jednotlivých stanovišť.
 2. Na každém stanovišti se nachází stoleček, na kterém jsou šálky a konvice s čajem, karta s informacemi o čaji v konvici (druh, vznik, forma zpracování), velký (balicí) papír a fixa.
 3. Na jednotlivé papíry předem napište hodnotící otázky, vztahující se například k celoroční práci parlamentu: „Co se parlamentu povedlo? Co bys nejvíc ocenil na spolupráci týmu? Jak se Ti daří přenášet informace do tvé třídy? Co všechno jsme společně zvládli? Co se Ti líbilo/nelíbilo? Jak hodnotili ostatní ve škole projekt Kde je dobře, tam je škola? Zapojili se všichni parlamentáři stejnou měrou?“ atd.
 4. Před vstupem do čajovny žáky nalaďte a motivujte. Poproste je, aby zavřeli oči a nechte kolovat plechovku se sypaným čajem. Každý si přivoní a řekne, co cítí.
 5. Po vstupu do čajovny žákům stručně vyložte historii pití čaje, popište jeho druhy a rozsaďte je do skupinek k jednotlivým stolečkům.
 6. Skupiny by měly postupně obejít všechna stanoviště a písemně zodpovědět otázky napsané na papírech.
 7. Když žáci aktivitu splní, společně v kruhu zhodnoťte její průběh a projděte všechny odpovědi z papírů.
 8. Řekněte si, co s popsanými papíry uděláte, jestli se k nim budete někdy vracet.
 9. Na závěr nechte vykvést tzv. kvetoucí čaj.
Prostředí : vevnitř
Poznámky : Ačkoliv tento program vypadá jako produkčně náročný, je možné ho výrazně zjednodušit. Nejdůležitější je vykouzlit příjemnou klidnou atmosféru. Informace o čajích najdete například zde: Kulveit, Jan. 1998. Historie čaje. Čajovník  [online], cit. dne 20.6.2011. Dostupné z: http://www.cajovnik.cz/his00a.html.
Nástroje : různé druhy čaje, čajové šálky, čajové konvice, karty s informacemi o čaji, sklenice na kvetoucí čaj, kvetoucí čaj, velké (balící) papíry, fixy