Hry, Burza pomoci

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : libovolná skupina
Čas : 30–45 min

Burza pomoci je aktivita vhodná pro kolektiv jedné třídy či parlamentu. Podporuje vzájemné vazby mezi žáky.

Cíle a témata: 

  • Rozvíjet vzájemné komunikační dovednosti.
  • Trénovat schopnost sdělit, že potřebujeme s něčím pomoci.
  • Dokázat se rozhodnout, zda chci někomu s něčím pomoci – dobrovolnost.

Průběh: 

  1. Žáci mají za úkol napsat na papír (stačí velikost A6) jednu konkrétní věci, se kterou by nejvíce potřeboval pomoci. Měla by to být taková věc, kterou lze řešit na půdě školy. Můžete žákům pomoci zformulovat začátek věty, např.: „Ocenil bych pomoc… (např. …„s přípravou na písemku z AJ“ nebo „s tím, jak mám říct mámě, že jsem dostal špatnou známku…“ apod.).
  2. Shromážděte všechny papírky a začněte s burzou. Postupně po jednom čtěte vzkazy na papírcích a ptejte se, jestli je zde někdo, kdo je schopen a ochoten pomoci s danou věcí. Pokud se přihlásí dva nebo více žáků, autor prosby si může vybrat. Po prvním kole probíhá druhé, ve kterém se nemohou hlásit ti, kdo už někomu pomoc přislíbili. Zbylé problémy (papírky) se pak řeší ve skupince 2-3 žáků. Pracuje se metodou brainstormingu a autor problému se hledání řešení aktivně účastní. Ze všech nápadů si pak může vybrat ten nejpřijatelnější.
Prostředí :
Poznámky : Dbejte na to, abyste nikoho nenutili pomáhat či aby nedocházelo ke zlehčování témat, se kterými děti potřebují pomoc. Při opakování této aktivity si žáci zvyknou a rádi si budou připadat důležití.
Nástroje : papír A6 pro každého žáka, psací potřeby