Hry, Branka a míče

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : 16–30 osob
Čas : 15–30 min

Žáci formou hry diskutují o činnosti skupiny a o tom, jak se jim daří naplňovat stanovené cíle a očekávání.

Cíle a témata: 

Zhodnotit práci ve skupině, zreflektovat její činnost a tvořit podněty pro diskuzi o naplněných a nenaplněných cílech a očekáváních.

Průběh: 

 1. Na tabuli nebo na zeď připevněte velký obrázek fotbalové branky (stačí obrys) a žákům rozdejte kruhy vystřižené z papíru (o průměru cca 10-15 cm) – každému 2 až 4 kusy.
 2. Branku a míče je možné použít ve dvou hlavních provedeních:
  a) Míče mohou být zaměřeny na cíle (například „Jaké cíle, které jsme si pro toto pololetí s parlamentem stanovili, byly naplněny? Které ještě ne?“).
  b) Míče mohou být zaměřeny na očekávání („Jaká moje očekávání od prožitkového kurzu byla naplněna a jaká ne?“).
 3. Při variantě a) Zhodnocení naplnění cílů se žáci ve skupině nejprve zamyslí nad tím, jaké cíle si pro hodnocené období stanovili a sepíší je na rozdané kulaté papíry.
 4. Při variantě b) Splnění očekávání se každý žák samostatně zamyslí nad tím, jaká měl od proběhlého programu očekávání. Dvě až čtyři nejvýraznější očekávání napíše na kulaté papíry.
 5. Teprve nyní žákům představte branku a zadání: kulaté papíry (míče) mají žáci umístit do brány či mimo ni podle toho, do jaké míry byly jejich cíle (očekávání) naplněny.
 6. Míč v bráně znamená naplněný cíl.
 7. Míč mimo bránu znamená dosud nenaplněný cíl, posuzuje se i v vzdálenost míče od „tyčky“.

Reflexe: 

Poté, co všichni umístí své míče, zahajte diskusi: „Proč je něco v bráně a něco mimo ní?“ „Co z toho pro nás vyplývá?“

Prostředí : kdekoliv
Poznámky : Zkušení sportovci mohou rozlišovat, jak „pěkný gól“ se podařil (do šibenice, k tyčce, do tyče, do středu brány...).Aktivita je vhodná pro děti od 3. třídy.
Nástroje : tabule nebo zeď, velký obrázek branky (stačí obrys), nastříhané kruhy papíru o průměru cca 10 až 15 cm) v počtu 2 až 4 na žáka