Hry, Bleskové zhodnocení situace

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : 6–15 osob, 16–30 osob
Čas : 5–15 min

Žáci popíší, co se děje přímo v daném okamžiku (např. vypjatá chvilka při zasedání) nebo zhodnotí uplynulou aktivitu či program.

Cíle a témata: 

Zhodnotit probíhající nebo minulou aktivitu, program nebo období (například zasedání parlamentu) a říct si, co z toho vyplývá do budoucna.

Průběh: 

Žáci popíší a zhodnotí:

  1. Co se právě stalo (co se dělo, co především se událo).
  2. Proč se to stalo (jaké jsou důvody, jak k tomu došlo).
  3. Zda je to dobré nebo špatné (spontánní hodnocení události).
  4. Proč je to dobré nebo špatné (Žáci si ve skupině vymění názory, sdílí je. Konflikt nemusí být vždy špatný, harmonie může být záludná. Skýtá tato situace nějaké příležitosti?).
  5. Chci, chceme něco změnit?
  6. Pokud ano: Jak? Pojďme hledat kroky, jak příště dělat věci lépe a jinak.
  7. Pokud ne: Proč ne? Jaké máme důvody k tomu nic neměnit?
  8. Na závěr žáci zformulují, co ze zkušenosti vyplývá do budoucna a zda hodlají něco změnit či zachovat. Čím konkrétnější návrhy, tím lépe.
Prostředí : kdekoliv
Poznámky : Zdroj: www.erlebnispaedagogik.de
Nástroje : předtištěný formulář pro každého účastníka nebo jeden do skupiny viz příloha