Hry, Barometr nálady

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : libovolná skupina
Čas : 5–15 min

Aktivita vhodná pro rychlou reflexi jiné aktivit či pro zjištění nálady ve skupině.

Cíle a témata: 

Naladit se na určitou aktivitu, učit se bez zábran vyjadřovat své pocity a náladu. Učit se vyjadřovat svůj názor a podpořit ho různými argumenty.

Průběh: 

  1. Žáci se postaví proti vedoucímu hry nebo do kruhu. Zavřou oči a předpaží jednu ruko.
  2. Na povel vyjádří posunutím ruky svou momentální náladu (jak se jim vstávalo, jak se těší na aktivitu atd.). Čím výš paži předpaží, tím se cítí lépe, ruka úplně dole znamená nejhorší náladu, zlost nebo smutek. Ruka směřující ke stropu vyjadřuje skvělou náladu, veselost a těšení se. Ruku lze dát i mimo oba extrémy, jednoduše tak, jak odpovídá náladě (ruka vodorovně by například mohla značit, že jsem se sice moc dobře nevyspal, ale na zasedání se těším).
  3. Když mají všichni ruku v dané pozici, mohou na pokyn otevřít oči a podívat se na ostatní. Důležité je, aby se nenechali ovlivnit druhými a ponechali svou ruku v původní výšce. Učitel (nebo někdo ze žáků) na závěr shrne, jak se mu nálada ve skupině jeví („Podívejme se na to, jak to dneska u nás vypadá…“)

Reflexe: 

Následovat může diskuze nad vztahy ve třídě, ve škole, proč se těším nebo netěším, proč je mi tu dobře nebo špatně.

Prostředí : kdekoliv
Poznámky : Barometr se zvláště osvědčil pro zjišťování momentální nálady. Lze jej stejně dobře použít jako reflexi po jiné aktivitě. Kromě výšky ruky lze podobně použít i počet prstů na rukou (0 = hrůza, 5 = skvělé).
Nástroje : nejsou potřeba