Hry, Avatar

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : 6–15 osob, 16–30 osob
Čas : 5–15 min

Použijeme sounáležitost s ostatními, například před společnou akcí.

Cíle a témata: 

  • Vyjádřit podporu každému členovi parlamentu, dát mu najevo, že patří do týmu.
  • Ukázat členům týmu, že mohou požádat o pomoc nebo radu.

Průběh:

  1. Společně zvolte vyvolávajícího. Jeho úkolem je vyvolat jednoho žáka, kterého označí jako AVATARA. (Například řekne: „Avatar je Lukáš“.)
  2. Všichni sedí na zemi, vyvolávající zvolá jméno jednoho ze sedících a řekne, že tento žák je Avatar. Vyvolaný Avatar se přesune na místo, kde se cítí dobře a zůstane stát. Ostatní se musí k němu přesunout a položit mu ruce lehce na ramena. Avatar by měl zažít pocit dotyku a soucítění ostatních.
  3. Po každé hře vyvolávající vyvolá jiného Avatara.
  4. Jedná se čistě o kontaktní hru, která vyjadřuje navázání kontaktu. Všichni se musí propojit, aby se vytvořilo spolčené pouto týmu. Avatarovi naznačujeme, že k nám patří, že mu důvěřujeme, že má stejná práva a povinnosti, že je členem týmu. Dokazujeme tím dobré vztahy mezi námi, vše špatné jde stranou, když nám jde o společnou věc. Jsme jedno tělo, jedna duše, prostě tým.
  5. Aktivita je vhodná pro členy, kteří nejsou moc výrazní, jsou stydliví a bojí se vynikat. Touto prostou hrou jim můžeme vyjádřit podporu.
  6. Hrát Avatara můžeme například před větší spolčenou akcí, aby každý věděl, že patří do týmu a že by měl vykonávat své povinnosti jako všichni ostatní.
Prostředí : kdekoliv
Poznámky : Ve filmu Avatar je společný dotek chápán jako propojení, které dává energii, sílu, odvahu apod. Když uvidíte, že jsou žáci při hře napjatí, připomeňte jim, aby zhluboka dýchali. Pokud je aktivita někomu nepříjemná, nenuťte ho do ní.
Nástroje : nejsou potřeba